رزومه پروفسور رضا عمرائی نروژ/ آلمان

تحصیلات

سوابق علمی و تخصصی

مولف و نویسنده کتاب‌های

انجمن‌ها و سایت‌ها

لینک انجمن ها و سایت هایی که مدرسین رسمی و با صلاحیت را در رشته ان ال پی و کوچینگ معرفی نموده اند :